Tin Tức

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mới tăng vọt trong 5 tháng

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mới tăng vọt trong 5 tháng

Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản mới tăng vọt trong 5 tháng

Theo báo cáo mới nhất của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 5, 10.954 doanh nghiệp được thành lập với số vốn đăng ký là 119.243 tỉ đồng, tăng 9,3% về số doanh nghiệp và tăng 17,8% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy, số lượng doanh nghiệp mới và số vốn đăng ký trong các tháng 3, 4, 5 năm nay đều đạt mức cao nhất so với cùng kỳ các năm trong giai đoạn 2014-2017. Đáng chú ý, số lượng doanh nghiệp và số vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập trong tháng 5 của các năm 2014 -2017 liên tục tăng mạnh; trong đó, số lượng doanh nghiệp mới trong tháng 5-2017 đã tăng gấp 2 lần và số vốn đăng ký tăng gấp 3,3 lần so với tháng 5-2014.

Tính từ đầu năm đến nay, cả nước có thêm 50.534 doanh nghiệp thành lập với số vốn đăng ký là 485.634 tỉ đồng, tăng 13% về số doanh nghiệp và tăng 39% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái. Tính ra, bình quân mỗi tháng có hơn 10.000 doanh nghiệp ra đời.

Trong 5 tháng, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 12.884 doanh nghiệp, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm ngoái và số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể của cả nước là 19.264 doanh nghiệp, tăng 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Và số lượng doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể phần lớn là những doanh nghiệp có quy mô vốn đăng ký dưới 10 tỉ đồng (chiếm 91,4%).

Không chỉ số lượng doanh nghiệp mới tăng mà số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động của những năm trước quay trở lại hoạt động cũng có chiều hướng tăng từ đầu năm đến nay, đạt gần 13.460 doanh nghiệp, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy nếu tính cả doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, thì trong 5 tháng đầu năm nay, cả nước có gần 64.000 doanh nghiệp.

Báo cáo của cơ quan quản lý đăng ký kinh doanh cho thấy, tình hình các doanh nghiệp đang hoạt động điều chỉnh tăng thêm vốn trong cùng thời gian trên khá cao, vượt cả vốn đăng ký của doanh nghiệp mới thành lập. Cụ thể trong 5 tháng đầu năm nay có hơn 14.700 lượt doanh nghiệp đăng ký bổ sung vốn, với số vốn bổ sung thêm là gần 710.750 tỉ đồng. Như vậy, tính chung vốn đăng ký mới và vốn bổ sung của doanh nghiệp vào nền kinh tế trong 5 tháng qua là 1.196.38 tỉ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 5 tháng đầu năm nay đạt 9,6 tỉ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập trong 5 tháng qua lại thấp hơn, đạt gần 521.720 lao động, giảm 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái.