NHÀ ĐẤT GIÁ RẺ QUẬN 7 - 0978633963 - NHÀ ĐẤT CÔNG THIỆN

Dương Cát Lợi

Bán nhà 3x6m đồng sở hữu 2 lầu hẻm 36 đường Dương Cát Lợi Nhà Bè

Bán nhà 3x6m đồng sở hữu 2 lầu hẻm 36 đường Dương Cát Lợi Nhà Bè

Hướng: Tây
Giá: 1.39 tỷ
Địa chỉ: 36 Dương Cát Lợi
Liên hệ: 0978.633.963 Công Thiện
Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi 76 Dương Cát Lợi thị trấn Nhà Bè.

Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi 76 Dương Cát Lợi thị trấn Nhà Bè.

Hướng: Nam
Giá: 5.9 tỷ
Địa chỉ: 76 Dương Cát Lợi
Liên hệ: 0978.633.963 Công Thiện
Bán nhà phố 4 tầng mặt tiền đường Dương Cát Lợi thị trấn Nhà Bè.

Bán nhà phố 4 tầng mặt tiền đường Dương Cát Lợi thị trấn Nhà Bè.

Hướng: Bắc
Giá: 6.9 tỷ
Địa chỉ: Dương Cát Lợi
Liên hệ: 0978.633.963 Công Thiện
Bán gấp nhà hẻm đường Dương Cát Lợi Thị Trấn Nhà Bè

Bán gấp nhà hẻm đường Dương Cát Lợi Thị Trấn Nhà Bè

Hướng: Nam
Giá: 2.55 tỷ
Địa chỉ: Dương Cát Lợi
Liên hệ: 0939.21.67.21 Công Thoại
Bán nhà 3 lầu hẻm xe hơi 98 Dương Cát Lợi Thị Trấn Nhà Bè

Bán nhà 3 lầu hẻm xe hơi 98 Dương Cát Lợi Thị Trấn Nhà Bè

Hướng: Đông
Giá: 4.65 tỷ
Địa chỉ: 98 Dương Cát Lợi
Liên hệ: 0978.633.963 Công Thiện
Bán nhà 1 lầu hẻm 53 đường Dương Cát Lợi Thị Trấn Nhà Bè

Bán nhà 1 lầu hẻm 53 đường Dương Cát Lợi Thị Trấn Nhà Bè

Hướng: Nam
Giá: 1.1 tỷ
Địa chỉ: 53 Dương Cát Lợi
Liên hệ: 0978.633.963 Công Thiện
Bán nhà đẹp 2 lầu kho A đường Dương Cát Lợi Thị Trấn Nhà Bè

Bán nhà đẹp 2 lầu kho A đường Dương Cát Lợi Thị Trấn Nhà Bè

Hướng: Đông
Giá: 1.22 tỷ
Địa chỉ: Dương Cát Lợi
Liên hệ: 0939.21.67.21 Công Thoại
Bán nhà mới đang hoàn thiện hẻm 16 đường Dương Cát Lợi Thị Trấn Nhà Bè

Bán nhà mới đang hoàn thiện hẻm 16 đường Dương Cát Lợi Thị Trấn Nhà Bè

Hướng: Nam
Giá: 2.35 tỷ
Địa chỉ: 16 Dương Cát Lợi
Liên hệ: 0939.21.67.21 Công Thoại
Bán nhà hẻm xe hơi 90 đường Dương Cát Lợi Thị Trấn Nhà Bè Huyện Nhà Bè

Bán nhà hẻm xe hơi 90 đường Dương Cát Lợi Thị Trấn Nhà Bè Huyện Nhà Bè

Hướng: Đông
Giá: 4 tỷ
Địa chỉ: 90 Dương Cát Lợi
Liên hệ: 0939.21.67.21 Công Thoại
Bán nhà 1 lầu hẻm xe hơi 76 Dương Cát Lợi Thị Trấn Nhà Bè, TP. HCM.

Bán nhà 1 lầu hẻm xe hơi 76 Dương Cát Lợi Thị Trấn Nhà Bè, TP. HCM.

Hướng: Đông
Giá: 2.85 tỷ
Địa chỉ: 76 Dương Cát Lợi
Liên hệ: 0978.633.963 Công Thiện
Bán nhà 2 lầu hẻm 76 Dương Cát Lợi Thị Trấn Nhà Bè Huyện Nhà Bè

Bán nhà 2 lầu hẻm 76 Dương Cát Lợi Thị Trấn Nhà Bè Huyện Nhà Bè

Hướng: Bắc
Giá: 1.75 tỷ
Địa chỉ: 76 Dương Cát Lợi
Liên hệ: 0978.633.963 Công Thiện
Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi đường Dương Cát Lợi Thị Trấn Nhà Bè Huyện Nhà Bè

Bán nhà 2 lầu hẻm xe hơi đường Dương Cát Lợi Thị Trấn Nhà Bè Huyện Nhà Bè

Hướng: Nam
Giá: 5.8 tỷ
Địa chỉ: Dương Cát Lợi
Liên hệ: 0917.924.134 Công Thiện
Bán nhà hẻm xe hơi 76 đường Dương Cát Lợi thị trấn Nhà Bè Huyện Nhà Bè

Bán nhà hẻm xe hơi 76 đường Dương Cát Lợi thị trấn Nhà Bè Huyện Nhà Bè

Hướng: Bắc
Giá: 3.48 tỷ
Địa chỉ: 76 Dương Cát Lợi
Liên hệ: 0939.21.67.21 Công Thoại
Bán nhà hẻm xe hơi 76 Dương Cát Lợi ( kho A ) Thị Trấn Nhà Bè

Bán nhà hẻm xe hơi 76 Dương Cát Lợi ( kho A ) Thị Trấn Nhà Bè

Hướng: Đông
Giá: 2.55 tỷ
Địa chỉ: 76 Dương Cát Lợi
Liên hệ: 0939.21.67.21 Công Thoại
Bán gấp nhà Mặt Tiền đường Dương Cát Lợi Huyện Nhà Bè TP. HCM

Bán gấp nhà Mặt Tiền đường Dương Cát Lợi Huyện Nhà Bè TP. HCM

Hướng: Bắc
Giá: 5.9 tỷ
Địa chỉ: Dương Cát Lợi
Liên hệ: 0931 250 794 Thanh An
Bán nhà đẹp 2 lầu khu phố 6 nối dài qua đường Dương Cát Lợi Kho A Nhà Bè

Bán nhà đẹp 2 lầu khu phố 6 nối dài qua đường Dương Cát Lợi Kho A Nhà Bè

Hướng: Đông
Giá: 4.4 tỷ
Địa chỉ: Dương Cát Lợi
Liên hệ: 0931 250 794 Thanh An